Eurydice HR-hrvatska mreža podataka o odgojno-obrazovnom sustavu

Tematska izvješća

Usporedne studije o različitim temama značajnim za suradnju u području obrazovanja na razini Europe:

Preporučeno godišnje vrijeme poučavanja u redovitom obveznom obrazovanju u Europi 2015./16. g.

Preporučeno godišnje vrijeme poučavanja u redovitom obveznom obrazovanju u Europi 2015./16. g.

Izvješće daje informacije o preporučenom minimalnom vremenu poučavanja jezgrovnih predmeta u redovitom općem obveznom obrazovanju u 37 zemalja, nudi poredbeni pregled razlika između primarnog i obveznog općeg sekundarnog obrazovanja.

Ostale studije…

Ključni podaci

Sustavno praćenje pokazatelja vezanih uz razne važne obrazovne teme (nove tehnologije ili učenje stranih jezika):

Ključni podaci o predškolskom odgoju i obrazovanju u Europi

Ključni podaci o predškolskom odgoju i obrazovanju u Europi: izdanje 2014. g

Izvješće navodi 61 pokazatelj kao i komparativnu analizu predškolskog odgoja i obrazovanja (POO) u 32 europske zemlje.

Ostale studije…

Ažurirano: 16/08/2017