Tematska izvješća objavljena krajem 2014. godine

Tijekom studenog objavljene su sljedeće publikacije:

  • Tackling early leaving from education and training in Europe: Strategies, policies and measures (detaljnije)
  • Eurydice Policy Brief Early Childhood Education and Care 2014 (detaljnije)
  • Structure of European education systems 2014/15 pdf


Eurydice Mreža
objavila je i publikacije: o financiranju škola i usporedbi obveznog školovanja u Europi.

 

Croatia