EurydiceHR

Mreža Eurydice nastoji unaprijediti europsku suradnju u području obrazovanja. Misija mreže je sudionicima u donošenju obrazovnih politika na europskoj, nacionalnim te lokalnim razinama osigurati podatke i analize koje će im pomoći u odlučivanju.
Mreža prikuplja informacije o nacionalnim propisima i politikama, kao i odgovarajuće mjerodavne statističke podatke. Analize se po potrebi dopunjuju rezultatima različitih mjerodavnih međunarodnih istraživanja. Sve ovo omogućava uočavanje trendova i obrazaca te tako daje podlogu za promišljanja o učinkovitosti obrazovnih strategija.Aktivnosti mreže uklopljene su u kontekst strategije Europa 2020 te pridonose izvještavanju o provedbi Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju.

Obrazovni sustavi europskih zemalja međusobno se značajno razlikuju, pa je poznavanje ustroja i rada svakog od njih temeljna pretpostavka promicanja suradnje i mobilnosti na europskoj i međunarodnoj razini.
Mreža Eurydice već niz godina osigurava cjelovit, mjerodavan i ažuran prikaz europskog obrazovnog krajolika, na svim razinama obrazovanja.

Mreža objavljuje sljedeća informativna i analitička izdanja:

• EURYPEDIJA, ENCIKLOPEDIJA EUROPSKIH NACIONALNIH OBRAZOVNIH SUSTAVA, pruža pregledan i ažuran usporedan opis 40 obrazovnih sustava u zemljama Europe;
USPOREDNE STUDIJE o različitim temama značajnim za suradnju u području obrazovanja na razini Europe;
• niz izdanja u seriji KLJUČNI PODACI koja sustavno prate pokazatelje vezane uz razne važne obrazovne teme, kao što su korištenje novih tehnologija u školi ili učenje stranih jezika, te
OSNOVNI PODACI o ustroju i glavnim značajkama obrazovnih sustava, poput školskih i akademskih kalendara, trajanju i sadržaju obveznog obrazovanja, te plaćama školskih nastavnika i ravnatelja.

 

Ovdje možete pročitati Eurydice Newsletter i Brošuru.